E-post

Enligt stadgarna ska kallelse till möte sändas med post eller e-post till medlemmarna senast 10 dagar innan mötet. Det åligger varje medlem att informera kassören om sin e-post-adress – eller att sådan saknas varvid papperskopia skickas.

Här kan du lämna din e-post-adress, om du vill vara säker på att få en sen kallelse eller annan information via e-post i framtiden.

 

Fyll i ditt namn (för- och efternamn), din e-post-adress och tryck på skicka!