Kallelse till medlemsmöte våren 2016

Tid: 7:e april kl. 19:00
Plats: Klubbhuset i Gäddviken

 
Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna avgivna röster
 5. Fastställande av dagordningKallelse
 6. Bordlagda frågor från årsmötet (Ingen fråga bordlades).
 7. Medlemsärenden
  1. Medlemmar in
  2. Medlemmar ut
  3. Båtar in
  4. Båtar ut
 8. Motioner
  1. »Av styrelsen föreslagen stadgeändring
 9. Kassarapport
 10. Hamnen
 11. Kappsegling
 12. Ungdomsverksamheten
 13. Klubbholmen
 14. Klubbmästeriet
 15. Rapporter och skrivelser
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning
image_printSkrivut

Om Bosse

Belåten ägare av en Laurinkoster
Det här inlägget postades i Medlemsinfo. Bokmärk permalänken.