Val av styrelseledamöter och funktionärer 2015

Följande styrelseledamöter har valts av årsmötet:

Vice ordförande Bosse Willén
Sekreterare Lars Gradén
Hamnfogde Lars Salomonsson
Klubbmästare Henrik Edberg
Kappseglingsledare Jan Jäberg
 

och följande funktionärer har valts:

Slipförman Patric Stenberg
Biträdande slipförmän
Gunnar Lindstrand
Svante Söderlind
Båtvårdsman Peter Seybolt
Tillsyningsman för hamnen Stene Bruno
Vaktchef   Björn Andersson
Redaktör Gäddviket   Ulrika By
Redaktör Hemsidan   Bosse Willén
Revisorer
Villy Glas
Mikael Sandberg
Revisorssuppleant Britt-Marie Sagnil
Representant i Nacka förenade båtklubbar Yvonne Fergell
Representant i Stockholms Seglarförbund Jan Jäberg
Valberedning

Gun Nilsson
Sofia Broomé
Johnne Svensson

Kommentering avstängd.