Val av styrelse och funktionärer 2014

Följande styrelseledamöter har valts av årsmötet:

Ordförande och eskaderchef Jakob Hagberg
Vice ordförande Bosse Willén
Kassör Lars Wallman
Holmfogde Lena Karlsson
Ledare för juniorverksamheten Katarina Svensson
Sekreterare Lars Gradén
Klubbmästare Henrik Edberg
Suppleant Pia Barkstadt
 

och följande funktionärer har valts:

Vice hamnfogdar

William Nordström
Robin Böckman
Bosse Willén
Slipförman Patrik Stenberg
Biträdande slipförmän
Gunnar Lindstrand
Svante Söderlind
Båtvårdsman Peter Seybolt
Tillsyningsman för hamnen Stene Bruno
Revisorer
Villy Glas
Michael Sandberg
Revisorssuppleant Yvonne Fergell
Representant i Nacka förenade båtklubbar Yvonne Fergell
Representant i Stockholms Seglarförbund Jan Jäberg
Valberedning

Gun Nilsson
Margareta Hedsved
Johnne Svensson

Kommentering avstängd.