SSG behöver adrenalin

Årsmötet närmar sig snabbt … SSG håller på att tappa styrfarten, raska insatser krävs av volontärer och förslagsgivare för att fylla luckorna i styrelsen. I första hand behövs en vice ordförande och en sekreterare. En blivande kassör kan erbjudas plats som suppleant för att komma in i de ekonomiska rutinerna. I funktionärskåren saknas för närvarande en revisorssuppleant, en bra post för någon med ambition att bli revisor längre fram.
Namnförslag kan lämnas till valberedningen@gaddviken.se.

Kommentering avstängd.