Val av styrelse o. funktionärer 2013

Följande styrelseledamöter har valts av årsmötet:
Vice ordförande och vice eskaderchef Jakob Hagberg
Kappseglingsledare Jan Jäberg
Holmfogde Lena Karlsson
Sekreterare Gustaf Holgersson
Klubbmästare Maria Nordin
Hamnfogde Lars Salomonsson
och följande funktionärer har valts:
Slipförman Patrik Stenberg
Biträdande slipförmän
Gunnar Lindstrand
Svante Söderlind
Båtvårdsman Peter Seybolt
Tillsyningsman för hamnen Stene Bruno
Revisorer
Villy Glas
Gunilla Hedman
Revisorssuppleant Yvonne Fergell
Representant i Nacka förenade båtklubbar Yvonne Fergell
Representant i Stockholms Seglarförbund Jan Jäberg
Valberedning

Bosse Willén
Margareta Hedsved
Johnne Svensson

Kommentering avstängd.