INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN

EFTERLYSNING!!!

Valberedningen i SSG efterlyser någon (några) som kan och vill ställa upp för klubben, för att åta sig sysslan som Tillsyningsman för klubbholmen “holmfogde” (Skratten). Vi i valberedningen hade inte någon kandidat att presentera som holmfogde vid årsmötet så sysslan är f. n. vakant.

Därför vädjar vi nu att någon (några) vill ställa upp och åta sig sysslan. Holmen är viktig för oss alla, där försiggår ju de flesta av Gäddis sommaraktiviteter. Vad vi vet så är ju holmen f. n. i gott skick, tack vare tidigare års holmfogdar samt ö-råd, så det bör inte vara alltför jobbigt att ansvara för L. Skratten en period. S.S.G. har ju inte, som en del tycks tro, resurser att låta någon utomstående verksamhet ta hand om skötsel och underhåll av ön. Kom igen nu tjejer och grabbar, visa att vi alla kan hjälpas åt i våran klubb. Vi i valberedningen har i uppdrag att presentera kandidat till holmfogde vid nästa medlemsmöte den 12 april. Kontakta någon av oss i valberedningen för information.

Medlemmar, ställ upp nu så att vi i valberedningen också kan få lite välförtjänt sommarledighet !!

TACK

18/12: En kandidat finns!

Kommentering avstängd.