Valberedningen informerar

Under SSG:s årsmöte fredagen den 17 februari 2012 valdes till styrelsen:

 • ordförande  och eskaderchef, 2 år  – Sofia Broomé (nyval)
 • vice ordförande och vice eskaderchef, 1 år – Jakob Hagberg (fyllnadsval)
 • kassör, 2 år – Lars Wallman (omval)
 • kappseglingsledare, 1 år – Jan Jäberg (fyllnadsval)
 • suppleant, 2 år – Henry Holmstrand (nyval)
 • Holmfogdens tjänst är vakant. Mötet ger valberedningen i uppdrag att presentera förslag under medlemsmötet i april. Under tiden ansvarar Ö-rådet för holmen.

I SSG:s styrelse ingår även:

 • sekreterare – Louise Fernstedt
 • klubbmästare – Maria Nordin
 • hamnfogde – Lars Salomonsson

Årsmötet biföll styrelsens förslag om att juniorledaren ska ingå i styrelsen. Det är en stadgeändring som kräver två medlemsmöten för att träda i kraft.

Till funktionärer valdes:

 • ledare för juniorverksamheten, 1 år men om stadgeändringen går igenom blir det 2 år – Katarina Svensson (nyval)
 • arkivarie, 5 år – Tomas Skalm (omval)
 • vice hamnfogdar, 2 år – Robin Böckman, William Nordström och Bo Willén (omval av Robin och Wille, nyval av Bosse).
 • slipförman 1 år – Patrik Stenberg (omval)
 • biträdande slipförmän 1 år – Gunnar Lindstrand och Svante Söderlind (omval)
 • båtvårdsman, 1 år – Peter Seybolt (omval)
 • tillsyningsman för hamnen, 1 år – Rune Matsson, (omval)
 • revisorer, 1 år – Villy Glas och Gunilla Hedman (omval)
 • revisorssuppleant 1 år – Per Ödman (omval)
 • representant i Nacka förenade båtklubbar 1 år – John Svenssson (omval)
 • representant i Stockholms Seglarförbund, 1 år – Jan Jäberg, (nyval)

Kommentering avstängd.