1

Välkommen till Gäddviken

I vinter har vi plats på hamnplan för några fler träsegelbåtar!

» Ansök redan nu om medlemskap och vinterplats!