1

Hamnhörnan

Torrsättningen påbörjas klockan 9:00 lördagen den 1:a oktober och fortsätter klockan 9:00 söndagen den 2:a.
 

Obligatorisk närvaro för alla hamnliggare under båda dagarna.

Frukost serveras från kl. 8:30, båda dagarna.

Märk båtarna: En del yachter har inte märken för slipvagnen på båten. Se till att de både finns och är lätta att se, innan torrsättningen startar!

Med tanke på explosionsrisken ska gasoltuber och lösa bensindunkar tas bort från yachter som ligger på hamnplan, de får förvaras i motorboden om de är märkta. Fasta bensintankar ska vara tomma eller fulla.

Pallar, underslag, bockar och stöttor ska vara framplockade innan torrsättningen börjar.

» Hamnpärmen innehåller mycket nyttigt, framförallt för den som torrsätter för första gången. Läs den !!!

» Så här går det till!

Försäkringsbrev
Den som inte har lämnat ett giltigt försäkringsbrev elektroniskt mister sin plats på hamnplan!