1

Inbrott i nya skåpen!


Till alla Hamnliggare!

Tråkiga nyheter:

Det har varit inbrott i de nya skåpen utanför verkstaden.

Ni som har skåp där, åk dit och se till!

Hälsningar Hamnfogden!