Kallelse till medlemsmöte

Kallelse till medlemsmöte hösten 2017

Tid: Torsdagen den 14 september kl 19.00
Plats: Klubbhuset i Gäddviken

Kallelse
Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna avgivna röster
 5. Fastställande av dagordning
 6. Bordlagda frågor
 7. Medlemsärenden
  1. Medlemmar in
  2. Medlemmar ut
  3. Yachter in
  4. Yachter ut
 8. Motioner
 9. Kassarapport
 10. Hamnen
  1. Fyllnadsval av hamnfogde
 11. Kappsegling
 12. Ungdomsverksamheten
 13. Klubbholmen
 14. Klubbmästeriet
 15. Rapporter och skrivelser
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning
image_printSkrivut

Om Bosse

Belåten ägare av en Laurinkoster
Det här inlägget postades i Medlemsinfo. Bokmärk permalänken.