Val av styrelseledamöter och funktionärer 2016

 

Följande styrelseledamöter har valts av årsmötet:

Ordförande   Bosse Willén
Vice ordförande   Gabriel Dahlbeck
Kassör   Maria Nordin
Tillsyningsman holmen   Pia Barkstedt
Ledare för juniorverksamheten   Jonas Lindberg
Suppleant   Carolina de la Fe
 

… och följande funktionärer har valts:

Vice hamnfogde
Björn Andersson
Thomas Fredin
Slipförman   Patric Stenberg
Biträdande slipförmän
Gunnar Lindstrand
Svante Söderlind
Båtvårdsman   Nils Fergell
Tillsyningsman för hamnen   Stene Bruno
Vaktchef   Jacob Hagberg
Redaktör Gäddviket   Ulrika By
Redaktör Hemsidan   Bosse Willén
Revisorer
Villy Glas
Mikael Sandberg
Revisorssuppleant   Britt-Marie Sagnil
Representant i Nacka förenade båtklubbar Yvonne Fergell
Representant i Stockholms Seglarförbund Jan Jäberg
Valberedning

Gun Nilsson
Sofia Broomé
Johnne Svensson

Kommentering avstängd.