Inlägg märkta ‘Ekonomi’

Preliminär redovisning av sällskapets ekonomi!

Inlagt måndag, 22 januari, 2018

Hej!

Revisorerna granskar nu för fullt årets bokföring, men jag kan redan nu preliminärt dela med mig av 2017-års resultat och budget för 2018! I den här tjusiga presentationen kan ni ta del av en summering som innehåller både bakåt och framåtblickar Ekonomi – 2017, för den som vill djupdyka i alla möjligheter som 2018 års budget utlovar rekommenderas istället den här Excelfilen: FINAL Resultatbudget- Hela föreningen – 2018 Den som mest av allt vill blicka tillbaks på året som gått så är det den här Excelfilen ni söker Resultatrapport per resultatenhet – 2017-12-31. Sist med inte minst så rekommenderas denna PDF för den som funderar på hur det står till med balansen:Balansrapport – 2017-12-31.

De highlights jag vill lyfta fram är att det inte finns någon anledning till oro för ekonomin just nu, klubben går bättre än förväntat på grund av investeringar som inte blivit av i hamnen och på lägret.
Klubben går in i 2018 med ett sparkapital på: 238917,83kr totalt.

Väl mött på årsmötet!

Eder trogne kassör,

Maria