Gäddviket

Gäddvikare!

UlrikaHärmed är ni alla hjärtligt välkomna att publicera tankar, minnen, iakttagelser, idéer m.m. i vårt medlemsblad Gäddviket. Fyra gånger per år trycker vi upp denna publikation, och ett mål framöver är att få in åtminstone en medlemsartikel i varje nummer.

Alltså: Gör det enkelt och gör det nu! Nästa manusstopp framgår av kalendariet, men tacksamheten lever längre än så.

Väl mött,
Ulrika, nya redaktören
✉ gaddviketat.gifgaddviken.se

Äldre Gäddviket som pdf:

 

»Gäddviket nr.4 2018
»Gäddviket nr.3 2018
»Gäddviket nr.2 2018
»Gäddviket nr.1 2018

»Gäddviket nr.4 2017
»Gäddviket nr.3 2017
»Gäddviket nr.2 2017
»Gäddviket nr.1 2017

»Gäddviket nr.4 2016
»Gäddviket nr.3 2016
»Gäddviket nr.2 2016
»Gäddviket nr.1 2016

»Gäddviket nr.4 2015
»Gäddviket nr.3 2015
»Gäddviket nr.2 2015
»Gäddviket nr.1 2015

»Gäddviket nr.4 2014
»Gäddviket nr.3 2014
»Gäddviket nr.2 2014
»Gäddviket nr.1 2014

»Gäddviket nr.4 2013
»Gäddviket nr.3 2013
»Gäddviket nr.2 2013
»Gäddviket nr.1 2013

»Gäddviket nr.4 2012
»Gäddviket nr.3 2012
»Gäddviket nr.2 2012
»Gäddviket nr.1 2012

»Gäddviket nr.4 2011
»Gäddviket nr.3 2011
»Gäddviket nr.2 2011
»Gäddviket nr.1 2011

»Gäddviket nr.4 2010
»Gäddviket nr.3 2010
»Gäddviket nr.2 2010
»Gäddviket nr.1 2010