NFBK

En enkät har skickats ut till samtliga båtklubbar som är anslutna till NFBK. Syftet var att hjälpa Nacka kommun att få en överblick på båtbeståndet, för att bättre kunna planera för framtiden map toatömning, bottentvätt, spolplattor etc. Det har kommit in ca 1400 svar på enkäten, vilket motsvarar ca 65% av de 2162 båtarna som är registrerade i NFBK.

» Båtparken i Nacka – resultat och presentation

» Resutatet för Gäddis.

Kommentering avstängd.