Arkiv för kategori Diverse

Snökristaller

Inlagt måndag, 31 december, 2012

Hurra för Clytie, som har blivit K-märkt!

Inlagt söndag, 10 juni, 2012

Vi har många rariteter i vårt eskader och Bosse Willéns Laurinkoster, Clytie, är en av dem. Nu har Clytie dessutom gått och blivit K-märkt på gamla dar!

Clytie är en välbevarad typisk Laurinkonstruktion. Både valdäcket och det litet kortare och kraftigare skrovet berättar om vilka egenskaper man ville ha då båten byggdes. Clytie är en välskött båt – med en medveten ägare.
I ansökan redogör ägaren bland annat för de beslut och ändringar som genomförts under hans egen 20-åriga ägartid. Till det kulturhistoriska värdet hör även den kompletta ägarlängden.
Statens maritima museer anser sammantaget att Clytie är kulturhistoriskt mycket värdefull och uppfyller vad som krävs för att anses vara en K-märkt fritidsbåt.”

Så skriver Statens maritima museer i sin motivering.

Kvarnholmsförbindelsen

Inlagt måndag, 2 april, 2012

Det finns en film med vackra bilder på vår vik här, egentligen en reklamfilm för bron över Svindersviken.

Ett gott råd

Inlagt söndag, 1 april, 2012