Arkiv för kategori Diverse

Inbjudan till Renoveringskurs

Inlagt torsdag, 14 december, 2017

Under vårvintern 2018 kommer Svenska Skärgårdskryssareförbundets Renoveringsfond i samarbete med Träbåtssällskapet Skeppsmyran att hålla en kurs i tillverkning av sambord och spantbyte.

Övningsobjekt är den Wätterlöja vi bytt/renoverat stävar/kölplanka, döträ, bottenstockar och bord på under tidigare kurser. Momenten i kursen blir att malla, tillverka, passa in och montera sambord samt demontera, malla tillverka, passa in och montera ett antal spant.

Kursplats blir som tidigare i Skeppsmyrans varvslokal i Gröndal, Stockholm och vi kör kursen på torsdagskvällar från klockan 18 och tre-fyra timmar framåt. Söndagarna kommer ibland att användas till att slutföra moment vi gått igenom på föregående torsdag.

» Läs hela inbjudan

Välkomna!
Bobby och Tor.

Sjöhistoriska Museet

Inlagt fredag, 7 oktober, 2016

Svenska Seglarförbundets Historiska Utskott
bjuder in till
Historiska Dagen på Sjöhistoriska Museet

ssf
Lördag 12 november 2016 kl 18.00
Hörsalen Sjöhistoriska Museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24

 
Dagens tema Svensk segelsports brytningstid med utgångspunkt i den nyutkomna boken Segelsport i brytningstid sedd via Gunnar Mellgrens Ritstift.
Vi lovar att det blir en spännande och innehållsrik dag.
Med mycket nytt om gamla händelser som påverkat dagens segelbåtars konstruktion och prestanda. Du kommer att få se foton, ritningar och annat som du aldrig sett förut!
Naturligtvis blir det också rikligt med tid för frågor.

» Inbjudan och program

IF-båtförbundets årsmöte

Inlagt söndag, 27 december, 2015

KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2016

IFritningTid: Söndagen den 17 januari 2016 klockan 12:30 till 16:30 (cirka)
Plats: Klubbhuset, Segel Sällskapet Gäddviken i Nacka
Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller Fredrik Wigelius 0768-307184 om ni inte skulle hitta.

IF-båtförbundet bjuder på fika (kaffe, te och smörgåsar) under mötets gång. För att detta ska kunna dimensioneras så bra som möjligt, är vi tacksamma om att ni senast klockan 20:00 fredagen innan mötet anmäler ert deltagande med e-post till marek@janiec.se eller med sms till hans mobiltelefon 0768-817923.

Möteshandlingarna kommer att sändas ut till medlemmarna med post och de kommer även att finnas på medlemssidan. Som vanligt blir det möjlighet för poströstning.

Stora brodraget

Inlagt fredag, 10 april, 2015

Den 15:e april kommer det 140 meter långa och 1500 ton tunga brospannet dras ut över Gäddviken. Passagen förbi brobygget kommer att vara avstängd för båttrafik från den 14:e till den 19:e april. Mer info finns på nacka.se/kvarnholmsforbindelsen

SSG-bron

Inlagt torsdag, 7 november, 2013

Bron planerar man att bygga i stål eller en kombination av stål och betong. Den går i en svag kurva över Svindersviken med en spännvidd på 140 meter. Brons stöd står på land och den spänner högt över Svindersviken. Den fria seglingshöjden under bron blir minst 19 meter. Större fartyg och fartyg med höga master kommer inte att kunna komma in i Svindersviken i och med planförslaget. Bron har dock en sådan höjd att de flesta fritidsbåtar ska kunna angöra Svindersviken.

Genomförandetiden är 5 år från den tidpunkt detaljplanen vinner laga kraft:

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 2013-04-10

Mark- och miljööverdomstolen upphäver punkt 1 i mark- och miljödomstolens dom och fastställer kommunfullmäktiges i Nacka kommuns beslut den 23 maj 2011, § 141, att anta detaljplanen för del av Y m.fl. i Nacka kommun.

Inbjudan till första spadtaget

Tid: 22 maj klockan 10.00-11.40

De vilsna navigatörer som letar efter Stockholm i vår vik blir numera ännu vilsnare.

Inlagt lördag, 12 oktober, 2013

Snökristaller

Inlagt måndag, 31 december, 2012

Hurra för Clytie, som har blivit K-märkt!

Inlagt söndag, 10 juni, 2012

Vi har många rariteter i vårt eskader och Bosse Willéns Laurinkoster, Clytie, är en av dem. Nu har Clytie dessutom gått och blivit K-märkt på gamla dar!

Clytie är en välbevarad typisk Laurinkonstruktion. Både valdäcket och det litet kortare och kraftigare skrovet berättar om vilka egenskaper man ville ha då båten byggdes. Clytie är en välskött båt – med en medveten ägare.
I ansökan redogör ägaren bland annat för de beslut och ändringar som genomförts under hans egen 20-åriga ägartid. Till det kulturhistoriska värdet hör även den kompletta ägarlängden.
Statens maritima museer anser sammantaget att Clytie är kulturhistoriskt mycket värdefull och uppfyller vad som krävs för att anses vara en K-märkt fritidsbåt.”

Så skriver Statens maritima museer i sin motivering.

Kvarnholmsförbindelsen

Inlagt måndag, 2 april, 2012

Det finns en film med vackra bilder på vår vik här, egentligen en reklamfilm för bron över Svindersviken.

Ett gott råd

Inlagt söndag, 1 april, 2012

SvenskaSjo_banner928x240